BOŠNJACI OTVARAJU OČI: Nekoliko kantona u udžbenike uvodi lekcije o agresiji, OSCE protiv toga

I šta su žrtve dobile jer su prihvatile da duže od dvije decenije ne uče svoju djecu o onome što se dešavalo u BiH? Samo je izgubljenjo vrijeme i generacije koje nisu mogle saznati istine o agresiji, zločinima i zločincima. Napokon, uvidjelo se da neuvrštavanje činjenica o periodu između 1992. i 1995. u udžbenike nije ništa nego mirnodobska verzija ratne zabrane žrtvama da se naouružavanju. Čini se da su žrtve shvatile da je kontraproduktivno da svojoj djeci uskrate pravo da u školi izučavaju lekcije o vremenu kada je BiH bila žrtva višestruke agresije. Zbog toga je već nekoliko kantona na putu da u svoj planove i programe ubace lekcije iz proteklog rata, činjenice koje su verificirane pred haškim i domaćim sudovima. Zamislimo samo da Jevreji nisu mogli učiti nove generacije o genocidu počinjenim nad njima. Eh, upravo to su sebi dozvoljalvali Bošnjaci. Nevjerovatno! Srećom, stvari se mijenjaju. Čestitamo.

Izvor : Saff

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *